Market reports and opinions

120-140 tys. mieszkań na sprzedaż

W Marine Hotel w Kołobrzegu odbył się XXXV Kongres Grupy WGN. Tematyka dwudniowej konferencji „Czas dla Doradców Nieruchomości” pod patronatem miesięcznika Property Journal i Europejskiego Instytutu Nieruchomości miała jeden główny cel - utrzymanie wysokiej skuteczności i bezpieczeństwa transakcji.
Przedstawiono sytuację na rynku mieszkaniowym m.in. po wejściu ustawy deweloperskiej w specjalistycznej debacie przeprowadzonej przez analityków z udziałem WGN Nieruchomości, REAS, Związku Banków Polskich, Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Stosunek nadpodaży do popytu mieszkań zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców wynosi w czwartym kwartale br. średnio 29 do 1. Powyższa sytuacja na rynku mieszkaniowym utrzymuje się już trzeci rok, ale po raz pierwszy w takich proporcjach. Są to nowe wyzwania dla deweloperów i pośredników.

Według szacunków WGN na rynku mieszkaniowym w Polsce aktualnie brakuje około 650-700 tys. mieszkań (10 lat temu wg ówczesnego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast brakowało 1 mln). Jednak trudno jest oszacować dokładną liczbę brakujących mieszkań, gdyż np. liczbę bezdomnych w Polsce szacuje się na około 300 tys. osób, a wg GUS-u na koniec roku 2011 poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 2,06 mln osób.

Obecnie wg szacunków WGN wystawionych jest do sprzedaży 120-140 tys. mieszkań i apartamentów zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego, z czego około 45 % jest w fazie budowy.

 

Obecnie mieszkania przeznaczone na sprzedaż muszą być jeszcze bardziej profesjonalnie podane i „opakowane”, a najważniejsze, aby ceny były urealnione tj. bardzo zbliżone do cen transakcyjnych w danej lokalizacji i podobnym standardzie. Kupujący natomiast muszą otrzymywać kompleksową obsługę włącznie z doradztwem kredytowym.

Szczegółowo omówiono obrót na rynku nieruchomości komercyjnych w retrospektywnym okresie umacniania się WGN, jako ważnego gracza na tym rynku. W IV kwartale roku 2012 wielu inwestorów odchodzi od lokat bankowych i giełdy, inwestując w nieruchomości, które osiągnęły najniższe ceny w ostatnim 5-leciu.

Podczas Uroczystej Broker Gali zostały wręczone Specjalne Wyróżnienia dla Janiny Jakimiak z WGN Opole – 18 lat w WGN, dla Jadwigi Kubicz z WGN Słupsk -17 lat w WGN oraz dla Zdzisława Kaczmarka z WGN Ostrów Wielkopolski – 17 lat w WGN.

Konferencja odbyła się przy akceptacji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


Leszek Michniak

print

Other articles in this category Market reports and opinions:

WGN Central Office
50-079 Wrocław,
ul.Ruska 22
tel./fax +48 71 337 84 00
e-mail: wroclaw@wgn.pl
WGN Nieruchomości
Nieruchomości
Poland
USA

WGN Kredyty
Kredyty

WGN Wyceny
Wyceny

WGN Aranżacje pod klucz
Aranżacje
pod klucz

WGN Projekty
Projekty

Home staging
Home staging

WGN Ubezpieczenia
Ubezpieczenia

WGN Projekty domów
Projekty domów

WGN Analizy
Analizy

WGN Remonty
Remonty

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka) Rozumiem | Polityka Cookies