Market reports and opinions

Wspólnoty mieszkaniowe na Ukrainie

To już druga wizyta studyjna polskich przedstawicieli w ramach programu PAUCI
W dniach od 3-9 września 2012 przebywali w Charkowie na Ukrainie polscy eksperci: Jacek Kolibski i Henryk Rand reprezentujący Europejski Instytut Nieruchomości. To już druga wizyta studyjna polskich przedstawicieli w ramach programu PAUCI, który wspiera funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych. Pierwsza wizyta obejmowała mniejsze miasta Żytomierz i Połtawę [o czym pisaliśmy w poprzednim numerze], tym razem polscy eksperci znaleźli się we wschodniej części Ukrainy, w dużym przemysłowym 1,5- milionowym mieście. W mieście, w którym widać wyraźnie efekt rozgrywanych tu zaledwie kilka miesięcy temu Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Pozostał nie tylko nowoczesny stadion piłkarski, ale także wybudowany od podstaw port lotniczy, zmodernizowany i odnowiony dworzec kolejowy i wiele obiektów infrastruktury miejskiej. Na tym tle widać wyraźnie kontrasty pomiędzy nową zabudową zarówno apartamentowi jak i komercyjną  a starymi zasobami mieszkaniowymi.
Powszechna prywatyzacja zasobów mieszkaniowych uczyniła z lokatorów nową grupę właścicieli. Ludzie ci już czują się pewni i bezpieczni w swoich mieszkaniach, ale nie mają jeszcze świadomości, jakie stoją przed nimi wezwania. Sprywatyzowane mieszkania w większości znajdują się w starych zasobach, są mocno zdekapitalizowane i wymagają w większości modernizacji. Najczęściej zarządzają nimi dalej miejskie lub państwowe organy administracji. Dla tych zarządzających „czas stanął w miejscu”, w ich świadomości nic się nie zmieniło, a w miejsce państwowego właściciela pojawił się bliżej nieokreślony zbiorowy prywatny właściciel. W większości właściciel ten nie uświadamia sobie swoich praw, ale też nie ma świadomości ciążących na nim obowiązków. Na tym tle powstałe wspólnoty mieszkaniowe w Charkowie cechuje relatywnie wysoki poziom świadomości. 
Grupa około 80 zarządców, która uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez polskich ekspertów, to zdecydowanie liderzy rynku nieruchomości mieszkaniowych na Ukrainie. W jej działaniach jak „w soczewce” skupiają się problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Nieracjonalne przepisy prawne często uniemożliwiają, a na pewno nie sprzyjają racjonalnej gospodarce energią cieplną, wodą i innymi mediami. Brak indywidualnego opomiarowania w mieszkaniach czyni starania tych zarządców mało efektywne. W dyskusji co krok pojawiały się tematy modernizacji już nie tylko poszczególnych budynków, ale całych osiedli mieszkaniowych. Eksperci opowiadali o dokonaniach w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi  nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. W ramach warsztatów poddano analizie obowiązujące regulacje prawne dotyczące gospodarki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie, próbując ustalać rekomendacje dla zmian tych przepisów. Ważnym elementem dyskusji były kwestie związane z wykorzystaniem audytów energetycznych w procesach termomodernizacji oraz dostępnością materiałów, ich jakością i jakością usług przy wykonywanych remontach. Takie instrumenty oszczędności energii  jak solary, pompy cieplne, domy pasywne to na Ukrainie jeszcze kwestia przyszłości.
Wizyta ekspertów PAUCI w Charkowie miała również aspekty historyczne związane z bliskością miejsc martyrologii ofiar totalitaryzmu stalinowskiego. Bo Charków to miejsce z którego tylko krok do cmentarzy w Miednoje i Piatichatki. O tej tragicznej wspólnej historii przedstawiciele PAUCI rozmawiali w polskim konsulacie z Konsulem Janem Granatem.
Spotkanie w konsulacie przebiegało w bardzo miłej i rzeczowej atmosferze. Konsul przedstawił działalność swojej placówki, a także zwrócił uwagę na bardzo duże zainteresowanie problematyką kontaktów z Polską ukraińskich przedsiębiorców i zwykłych ludzi. Systemicznie wzrasta liczba wiz wydawanych do Polski przez placówkę w Charkowie, a nic tak nie buduje porozumienia jak bliskie i częste kontakty międzyludzkie.
 Pomoc Konsula umożliwiła również spotkanie z Rektorem Wyższej uczelni  Kharkiv National Academy of Municipal Economy, na której zresztą odbywały się warsztaty i seminaria w ramach programu. Zarówno Konsul Jan Granat jak i Rektor Volodymyr Babaev, a także Jacek Kolibski udzielili wywiadów dla lokalnej telewizji o celach i efektach realizowanego programu kształcenia członków wspólnot mieszkaniowych i zarządców na Ukrainie.
W Charkowie co krok natrafiamy na polskie ślady. Józef Piłsudski w 1885 roku po zakończeniu nauki w Gimnazjum Wileńskim wstąpił na Wydział Medyczny Uniwersytetu Charkowskiego. Za udział w studenckich zamieszkach (w lutym 1886 roku) został zaaresztowany i relegowany z uczelni. Był oskarżony o przygotowanie zamachu na Aleksandra III i skazany na 5 lat zesłania na Syberię.
 Nie sposób nie wspomnieć o innym wybitnym Polaku, który ma również swój charkowski epizod, to Józef Korzeniowski (1797-1863)– pisarz, wybitny dramaturg, uważany za ojca romantycznego dramatu polskiego, pedagog. Do 1820 roku był guwernerem Zygmunta Krasińskiego – wielkiego poety doby romantyzmu. W 1831 roku po upadku Powstania Listopadowego został przeniesiony na Uniwersytet Kijowski, gdzie wykładał między innymi historię Rzymu i język polski. W latach 1838-46 był Dyrektorem Pierwszego Gimnazjum w Charkowie i wizytatorem szkół.
Z Charkowem związani byli również Seweryn hrabia Potocki, herbu Pilawa – senator, poseł krajczy wielki koronny, był jednym z założycieli uczelni charkowskiej, a także ogrodu botanicznego. Postać  Henryka Siemirackiego – artysty malarza, profesora, członka Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, Sztokholmie, Turynie i Paryżu jest związana z tym miastem. Ukończył Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Uniwersytetu Charkowskiego. Wybitny polski malarz, twórca monumentalnych dzieł o tematyce historycznej zasłynął jako scenograf teatralny i realizator elementów wystroju teatrów w Operze we Lwowie oraz słynnej Kurtyny w teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Program PAUCI umożliwi również członkom wspólnot mieszkaniowych i zarządcom Ukrainy, w tym z Charkowa, wizyty studyjne w Polsce. To wszystko, co było przedmiotem w  warsztatów na Ukrainie, będą oni mogli zweryfikować obserwując pracę polskich zarządców i członków wspólnot mieszkaniowych na Śląsku i w Krakowie. W ramach najbliższej wizyty studyjnej przewidziane są spotkania w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Zarządzania.

Jacek Kolibski, Europejski Instytut Nieruchomości

źródło: Property Journal  10-11/12

print

Other articles in this category Market reports and opinions:

WGN Central Office
50-079 Wrocław,
ul.Ruska 22
tel./fax +48 71 337 84 00
e-mail: wroclaw@wgn.pl
WGN Nieruchomości
Nieruchomości
Poland
USA

WGN Kredyty
Kredyty

WGN Wyceny
Wyceny

WGN Aranżacje pod klucz
Aranżacje
pod klucz

WGN Projekty
Projekty

Home staging
Home staging

WGN Ubezpieczenia
Ubezpieczenia

WGN Projekty domów
Projekty domów

WGN Analizy
Analizy

WGN Remonty
Remonty

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka) Rozumiem | Polityka Cookies