Cooperation

Warunki prowadzenia biura WGN Nieruchomości w Polsce

WGN - największy polski koncern obrotu nieruchomościami i jeden z większych w Europie. Posiada 80 biur, w których pracuje ponad 500 doświadczonych agentów, analityków, prawników oraz doradców ds. nieruchomości, inwestycji, finansów i przedsięwzięć deweloperskich. Działa dynamicznie i z sukcesem od 21 lat. Bogata oferta nieruchomości komercyjnych i apartamentowo-rezydencjalnych zachęca do współpracy inwestorów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Przekłada się to bezpośrednio na rekordową ilość bezpiecznie przeprowadzonych transakcji. Dzięki stabilnej pozycji rynkowej oraz zaufaniu klientów baza nieruchomości MLS-WGN prezentowana m.in.  na portalu www.wgn.pl powiększa się codziennie o kolejne kilkaset ofert. W swojej historii, Grupa WGN wykonała usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa inwestycyjnego, jak również międzynarodowego marketingu dla ponad 60 000 firm i instytucji z ponad 50 krajów. W roku 2010 WGN przeprowadził 3200 transakcji, a w I półroczu 2011 – ponad 1800 transakcji.

Pośrednictwo w nieruchomościach i kredytach zapewnia klientom kompleksową obsługę a WGN zdecydowaną przewagę konkurencyjną. Galeria zdjęć WGN:  http://wgn.pl/101.html 

 

Franczyza WGN Nieruchomości

zapewnia Partnerowi w opłacie licencyjnej:

 • korzystanie z logotypu WGN,
 • dostęp do know-how wypracowanego przez 21 lat obecności na rynku nieruchomości,
 • schematy i struktury organizacyjne bezpiecznego funkcjonowania biura nieruchomości,
 • zasady zarządzania biurem nieruchomości,
 • zasady budowania stabilnego i kreatywnego zespołu doradców,
 • zasady gromadzenia i obiegu dokumentów w biurze,
 • księgi standardów: ponad 70 dokumentów - oferty handlowe dla deweloperów, wzory umów pośrednictwa na sprzedaż, kupno, wynajem, najem z klauzulą wyłączności i bez, sprzedaż bezpośrednia, wzory umów agencyjnych dla doradców z działalnością gospodarczą i bez działalności, zasady współpracy z klientami indywidualnymi, instytucjonalnymi, itp.
 • zasady/ standardy nowoczesnego wnętrza biura WGN,
 • system identyfikacji wizualnej: znaków i logotypów, typografii dekoracyjnej, druków firmowych, akcydensów, itp.,
 • dostęp do wszystkich ofert nieruchomości w międzynarodowej bazie MLS-WGN (Multiple Listing System WGN) - systemu wielokrotnej wymiany ofert nieruchomości oraz informacji i współpracy pomiędzy biurami WGN, skupiającej około 20 tys. ofert,
 • dostęp do nowoczesnego programu iNET.wgn.online mającego opinię najlepszego w Polsce, obsługującego Oddziały WGN, system MLS WGN oraz automatyczny eksport ofert do serwisów internetowych. Ponadto program pozwala m.in. zarządzać czasem i  stopniowaniem uprawnień doradców i menadżera itp.,
 • indywidualny serwis internetowy dla franczyzobiorcy i doradców z wyszukiwarką ofert,
 • profesjonalne doradztwo i pomoc w prawidłowej ocenie pojawiających się problemów (minimalizacja ryzyka popełnienia błędów),
 • pomoc i wsparcie w wykonywaniu czynności szeroko pojętego zakresu obrotu nieruchomościami, w tym również prawną,
 • partycypacja w kosztach działań marketingowych franczyzobiorcy na rynkach lokalnych,
 • szkolenia podnoszące profesjonalizm, skuteczność i bezpieczeństwo pracy pośrednika - dofinansowanie uczestnictwa w 3 dniowych szkoleniach właścicieli Oddziałów i ich współpracowników w ramach Kongresów Szkoleniowych i Konwentów WGN organizowanych dwa razy w roku.

w opłacie na fundusz marketingowy:

 • reklama ofert nieruchomości franczyzobiorcy w czterech specjalistycznych miesięcznikach: "Magazyn Nieruchomości - Polska Zachodnia, -Polska Centralna, -Polska Południowa", "Pomorskie Nieruchomości",
 • reklama wybranych ofert nieruchomości komercyjnych i apartamentowo - rezydencjalnych franczyzobiorcy w Katalogu Nieruchomości Inwestycyjnych Grupy WGN "Properities Investment Catalogue - WGN Group” (katalog angielsko-polski),
 • reklama wybranych ofert franczyzobiorcy w "Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości" (czasopismo angielsko-polskie),
 • promocja i reklama Grupy WGN w mediach m.in. w dziennikach np. Gazeta Wyborcza, Polska The Times, Rzeczpospolita, w wydawnictwach branżowych,
 • promocja i reklama Grupy WGN na targach ogólnopolskich i zagranicznych,
 • prezentacja eksperckich raportów i wypowiedzi franczyzobiorcy nt. rynku nieruchomości, inwestycji i finansów w prasie i na czołowych portalach,
 • umieszczanie ofert franczyzobiorcy na ponad 70 najpopularniejszych portalach w Polsce i zagranicą.

Korzyści dla franczyzobiorcy WGN:

 • rozsądny poziom inwestycji - przy przystąpieniu do Grupy WGN nie jest wymagany duży kapitał,
 • zdecydowana przewaga na rynku zwłaszcza nieruchomości komercyjnych, apartamentowo-rezydencjalnych oraz na rynku pierwotnym,
 • wielopłaszczyznowa współpraca ze strategicznym partnerem - Grupą Realty Executives USA,
 • duża skuteczność przy pozyskiwaniu ofert na wyłączność i sprzedaży bezpośredniej,
 • wysokie przychody osiągane w ramach własnego biura przy minimalnych kosztach,
 • pomoc formalno - prawna,
 • telefoniczny serwis obsługi Partnera - helpdesk,
 • dostęp do największej w Polsce aktualnej bazy ofert,
 • współpraca na zasadach partnerskich,
 • prestiż i marka WGN umożliwiająca sukces w obrocie nieruchomościami,  
 • profesjonalna reklama w Polsce i na świecie,
 • obecność na największych w Europie Targach Nieruchomości i Inwestycji, jak MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium.
 • i wiele innych.

Warunki, jakie musi spełniać potencjalny Partner:

 • działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz finansowego (opcja),
 • lokal w atrakcyjnym punkcie miasta (preferowany parter) o pow. min. 35 m2, możliwość zewnętrznego szyldu min. 3,5 m2, lokal w odległości min. 0,5 km od istniejących biur WGN,
 • licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zatrudnianie osoby z uprawnieniami na umowę agencyjną lub umowę zlecenie,
 • zawarcie umowy o współpracy gospodarczej (nabycie franczyzy) w formie aktu notarialnego (w dniu podpisania umowy następuje przeszkolenie z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wg systemu i standardu WGN, z zarządzania Biurem i doradcami oraz przekazanie know-how.
 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z 4-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Opłaty ponoszone przez Partnera:

 • jednorazowa opłata franczyzowa - 1200 zł oraz opłata notarialna - 450 zł, powiększone o podatek VAT,
 • iesięczne: licencyjna – równowartość w złotych polskich 145 EUR + VAT, na fundusz marketingowy Grupy WGN – 320 zł + VAT.

 

WGN Kredyty (opcja dowolna) – Franczyzobiorca może w dowolnym czasie poszerzyć zakres działalności w obrocie nieruchomościami o pośrednictwo finansowe pozwalające na kompleksową obsługę klienta i znaczne zwiększenie dochodu firmy.

Umowa zawierana jest bez dodatkowych opłat. Partner dostaje dostęp do aktualnej oferty bankowej, systemu informatycznego aplikacji kredytowych, zostaje w przeszkolony w procedurze pozyskiwania kredytobiorców, udzielania kredytów bankowych i budowy zespołu doradców kredytowych.

WGN Kredyty zajmuje się kompleksową obsługą, począwszy od analizy zdolności kredytowej, poprzez wybór oferty z 20 banków, przygotowanie wniosku kredytowego i podpisaniem umowy kredytowej.

 

 

Franczyzobiorca może prowadzić biuro WGN Nieruchomości lub WGN Kredyty lub obie działalności WGN Nieruchomości - Kredyty


Kontakt
e-mail: wgn@wgn.pl, tel. +48 71 337 84 31

 

print

Other articles in this category Cooperation:

   
WGN Central Office
50-079 Wrocław,
ul.Ruska 22
tel./fax +48 71 337 84 00
e-mail: wroclaw@wgn.pl
WGN Nieruchomości
Nieruchomości
Poland
USA

WGN Kredyty
Kredyty

WGN Wyceny
Wyceny

WGN Aranżacje pod klucz
Aranżacje
pod klucz

WGN Projekty
Projekty

Home staging
Home staging

WGN Ubezpieczenia
Ubezpieczenia

WGN Projekty domów
Projekty domów

WGN Analizy
Analizy

WGN Remonty
Remonty

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka) Rozumiem | Polityka Cookies